Vládce soustavy...

      Mléčná dráha. Fenomenální galaktické impérium, obývané nespočtem rozmanitých civilizací se starodávnou kulturou a duchovním bohatstvím. Stejně tak lze najít nekonečné pustiny a dosud neobjevená místa. Moc v Galaxii je rozložena mezi šest tzv. Bohů, udržující mír a rovnováhu v celé Mléčné dráze. Mezi velkou Šestku patří Cirkumpolární bůh, Nevycházející bůh, Jarní bůh, Letní bůh, Podzimní bůh a Zimní bůh. Každý spravuje svou část pozemské oblohy, avšak víceméně nezasahuje do politiky jednotlivých hvězdných soustav. Pod ně však spadá 88 nejvyšších vládců soustav, kteří mají přesně vytyčené hranice působnosti. V takovéto místní oblasti Galaxie nalezneme desítky, ne-li stovky soustav, mající svého vlastního vládce, který se zodpovídá nejvyššímu vládci. Každý z těchto panovníků má zajištěnou budoucnost pro své potomky, neboť právo na trůn se zde dědí a zůstává po celé generace v jedné rodině.

      Kdesi v dalekých končinách, v soustavě Labuti, pod kontrolou nejvyšší vládkyně Velké Cygnus (v překladu: Velká Labuť), leží starodávná a prosperující soustava okolo dvojhvězdy Albireo. Vláda nad Okem Labuti, jak bývá soustava často označována, se již po staletí dědí v rodě Rosettů. Její poslední vládce, moudrý a statečný Monoceros, zahynul v těžkém souboji s desetihlavými Černými husami hluboko v Divokém hvozdě při pravidelné obhlídce svého panství. Byl však posledním svého rodu v celé soustavě. Albireo se ocitlo v bezvládné situaci, kterou musela Velká Cygnus okamžitě řešit. Vládcem mohla jmenovat kohokoli z celé soustavy Labutě, avšak nechtěla, aby došlo k porušení Nejvyššího řádu. Proto se vydala skrz Mléčnou dráhu, aby nakonec nalezla jediné rody, mající dědičné právo vládnout Albireu.

      A těmito následovníky se staly právě dva týmy, utvořené z účastníků Astrotábora 2004; dva blízce příbuzné rody, panující v malých soustavách 20-Bootis, 22-Bootis nedaleko centrální soustavy Arkturus v Pastýři. Pravým vládcem však může být jen jeden rod a toto důležité rozhodnutí je pouze na Velké Cygnus.

      Velká Cygnus se tedy rozhodla tak, že planety Albirea rozdělí mezi oba rody následovně. Obydleným planetám s vyvinutou kulturou nabídne možnost svobodného rozhodnutí, kterému vládci projeví svou přízeň. Neobydlené planety, mající hodnotu především v přírodním bohatství, dá do dražby, či pro jejich získání nechá podrobit rody určitým zkouškám.

      Přirozeně pak bude soustava rozdělena mezi dva vládce; pravým vládcem se však stane ten, který bude v Albireu v budoucnu prosperovat, ovládat obchod a těžit nejvíce z dosažitelných přírodních zdrojů.